Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΑΣΙΔΙΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΑΣΙΔΙΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

ΠΑΣΙΔΙΚ: Ενημέρωση σχετικά με την πληρωμή Ιουλίου 2014.

Αθήνα , 26/08/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενημερωθήκαμε πως έχει δοθεί εντολή οριστικοποίησης της προκαταβολής μηνός Ιουλίου 2014 την Τρίτη 02/09/2014.
Ως εκ τούτου σας θυμίζουμε να προσκομίσετε εγκαίρως φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες που να έχουν ισχύ μέχρι τις 22/09/2014.
   Επιπλέον σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας ενημερώνει για την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα όρια συνταγογράφησης των διαγνωστικών εξετάσεων, προς ενημέρωση σας.

  
     Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

ΠΑΣΙΔΙΚ: Ανακοίνωση σχετικά με την Π.Ο.Λ. 1191 (Φορολογική μεταχείριση ποσών rebate/claw back).

Αθήνα, 19/08/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά τη δημοσίευση της Π.Ο.Λ. 1191/12-08-2014 από την Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που αφορά την φορολογική μεταχείριση των ποσών που μας αρπάζουν πίσω μέσω του rebate και claw back για το έτος 2013, σας κοινοποιούμε την άποψη του νομικού συμβούλου του Συνδέσμου μας, για να διευκολυνθεί περαιτέρω η κάθε μονάδα μέλος μας στους φορολογικούς και νομικούς χειρισμούς της, αναφορικά με το παραπάνω θέμα.
Σχετικά με την πρόσφατα δημοσιευθείσα ΠΟΛ 1191/2014 (φορολογική μεταχείριση ποσών clawback και rebate) και κατά πόσον η «πρόβλεψη» στον ισολογισμό συνιστά αποδοχή τους η γνώμη μας έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο Α7 της ΠΟΛ 1191/12.8.2014 (φορολογική μεταχείριση ποσών clawback και rebate) «δύναται» να γίνει «πρόβλεψη» των ποσών επιστροφής «στη χρήση που αφορούν» και σε αυτή την περίπτωση «βαρύνουν τη χρήση αυτή». Ειδάλλως, θα βαρύνουν την χρήση κατά την οποία θα εκδοθεί το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο.
Σε σχέση με τον ΦΠΑ, δεν μπορεί να γίνει σχετικός συμψηφισμός και αφαίρεσή του σχετικού ποσού επί της εκπτώσεως, με σχετική αλλαγή στις υποβληθείσες δηλώσεις, αλλά αντίθετα αυτό θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου και για την χρήση κατά την οποία θα εκδοθεί αυτό.
Τέλος ορίζεται ότι τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται στην τρέχουσα χρήση έστω και εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου κατά το παράδειγμα των πιστωτικών τιμολογίων κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου (περιόδου 2007 - 2011).
Επίσης, το άρθρο 448 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ότι τα βιβλία τα οποία οι έμποροι και άλλοι επαγγελματίες τηρούν κατά τον εμπορικό νόμο ή από άλλες διατάξεις, εφόσον όμως έχουν συνταχθεί κατά τον νόμιμο τύπου, αποτελούν μεταξύ εμπόρων ή άλλων προσώπων υποχρεωμένων να τηρούν όμοια βιβλία πλήρη απόδειξη για όσα αναφέρονται σε αυτά, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης.
Υφίσταται βεβαίως απόρρητο των λογιστικών βιβλίων όμως αυτό κάμπτεται υπέρ του προϊσταμένου της αρμόδιας της Δ.O.Y. Εξαιρετικά, επιπλέον, επιτρέπεται και σε άλλους φορείς του στενού πυρήνα του δημοσίου μόνο όταν υπάρχει θέμα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος καθώς επίσης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων τους. Συνεπώς, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να ζητήσει και να λάβει γνώση των εμπορικών βιβλίων των παρόχων υγείας.
Σχετικά με το εάν η «πρόβλεψη» στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με αναγνώριση της οφειλής η άποψή μου είναι ότι παρότι η «πρόβλεψη» δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική, εν τούτοις αφορά νομοθετημένη «επιστροφή» υπολογισμένη με αναλυτικό σημείωμα. Εφόσον κατά τον χρόνο της πρόβλεψης δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση η οποία να αναστέλλει την εκτέλεση της πράξεως του ΕΟΠΥΥ, τότε αυτή είναι σε ισχύ, ανεξαρτήτως εάν ο διοικούμενος συμφωνεί με αυτήν ή όχι. και ανεξαρτήτως του εάν την έχει προσβάλλει ή όχι. Συνεπώς, κατά την γνώμη μου το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως θέμα φορολογικής / λογιστικής τάξεως και όχι ως θέμα ουσίας αποδοχής της «επιστροφής».
Εάν δεν είναι αναγκαίο από οικονομικής απόψεως να γίνει η σχετική «πρόβλεψη» τότε η ασφαλής απάντηση θα ήταν να μην γίνει και να περιμένετε την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου αφού η ΠΟΛ δίνει την σχετική δυνατότητα. Τότε η έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο (επιφύλαξη κτλ). Εάν έχει οικονομικά οφέλη η «πρόβλεψη» τότε θα πρότεινα να γίνει σαφές ότι πρόκειται για φορολογική/ λογιστική τακτοποίηση σε σχέση με νόμιμη υποχρέωση και σε ουδεμία περίπτωση συνιστά αναγνώριση της οφειλής ή παραίτηση από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μια εγγραφή στα λογιστικά βιβλία ή με ένα πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε να τεκμηριωθεί σαφώς η πρόθεση της εταιρείας κατά την κατάρτιση της «προβλέψεως».
Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας             Ιωάννης Καραμηνάς
         Ιατρός Ακτινολόγος                          Βιοχημικός                     

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Δελτίο Τύπου για αναφερόμενη υπερβαση δαπανών ΕΟΠΥΥ για τα Διαγνωστικά Κέντρα.

Αθήνα, 28/06/2013

Δελτίο Τύπου
Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο περί υπέρβασης των δαπανών στοχοποιώντας μεταξύ άλλων τα διαγνωστικά κέντρα. Για τον λόγο αυτό είχαμε ζητήσει επανειλημμένως από την προηγούμενη διοίκηση του οργανισμού αναλυτικά στοιχεία για όλες τις κατηγορίες των παρόχων , ανά κατηγορία παροχής, ανά μήνα, ανά τομέα εξετάσεων, ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση της τρέχουσας περιόδου και να διατυπώσουμε ρεαλιστικές προτάσεις και δίκαιες λύσεις.
Γνωρίζουμε στην νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι ο Σύνδεσμός μας από την πρώτη μέρα δημιουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα είναι αρωγός στη προσπάθεια της διοίκησης για την επίτευξη του σκοπού της και την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του.
Έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, με την ευκαιρία της αλλαγής στην Διοίκηση του Οργανισμού, ο Σύνδεσμος μας είναι στην διάθεση όλων (Προέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Υπουργού Υγείας) να καταθέσει προτάσεις για την συγκράτηση των δαπανών του Οργανισμού, με βασική όμως προϋπόθεση ότι όπως, αναφέραμε παραπάνω, θα έχουμε αναλυτικά στοιχεία για όλους τους κωδικούς των παρεχομένων υπηρεσιών, στοιχεία που αρκετά εύκολα και γρήγορα μπορεί να δώσει το τμήμα μηχανογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έτσι ώστε αφού αποτυπώσουμε το πραγματικό επίπεδο εκτροπής και του εντοπισμού των αιτιών που το προκαλούν, να καταθέσουμε άμεσα δίκαιες, αντικειμενικές και εφαρμόσιμες προτάσεις, που θα στοχεύουν στον έλεγχο των δαπανών, στην αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων και στην περιστολή της δαπάνης, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους και η ελεύθερη επιλογή ιατρού και διαγνωστικού κέντρου/ εργαστηρίου.
Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                        Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                       Βιοχημικός

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Προβλήματα στην καταχώρηση των υπερηχογραφημάτων στο e-ΔΑΠΥ. 

Προς
Δ/νση Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Γ. Αγγούρη
Κοινοποίηση
Δ/νση Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Ι. Βαφειάδη
argaiv1215

Αθήνα, 20/06/2013
Πρόβλημα με το e-ΔΑΠΥ
Στις 18/6/2013, κατά την διάρκεια υποβολής των παραπεμπτικών, διαπιστώσαμε ότι όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υπερήχου καταχωρημένοι σε ένα παραπεμπτικό, τότε το σύστημα δεν διορθώνει αυτόματα τις τιμές των υπερήχων με τις σωστές στην ανάκτηση των εξετάσεων στο e-ΔΑΠΥ στην περίπτωση που ο κλινικός γιατρός που το έχει συνταγογραφήσει, έχει κάνει λάθος στην επιλογή των υπερήχων. Π.χ. μπορεί ένας γιατρός να επιλέξει 2 υπερήχους και τους 2 με τιμή 8,28 ευρώ. Το σύστημα δεν αλλάζει την τιμή του ενός στην ανάκτηση και των δύο εξετάσεων σε 6,31 ευρώ όπως θα έπρεπε. Το ίδιο συμβαίνει και με την εξέταση Υπέρηχος άνω κοιλίας η οποία συμπεριλαμβάνει 3 όργανα και έχει κρατική τιμή 20,90 ευρώ, όπου εάν αυτή εξέταση υπάρξει σε ένα παραπεμπτικό μαζί με Υπέρηχο κάτω κοιλίας όπου επίσης συμπεριλαμβάνει 3 όργανα και θα έπρεπε αυτά τα όργανα να τιμολογηθούν με 6,31 ευρώ και συνολική τιμή του υπερήχου 18,93 ευρώ, το e-ΔΑΠΥ στην ανάκτηση τιμολογεί αυτήν την εξέταση με 6,31 ευρώ σαν να συμπεριλαμβάνεται μόνο ένα όργανο.
Επίσης, σε μία περίπτωση που γιατρός είχε επιλέξει τον κωδικό 500000061 που αντιστοιχεί στην περιγραφή νεφρών- ουρητήρων (για περισσότερα του ενός οργάνου) με τιμή εξέτασης 6,31€, κατά την ανάκτηση της εξέτασης στο e-ΔΑΠΥ, ο κωδικός παραμένει ο ίδιος και η τιμή της εξέτασης 6,31 (δεύτερο όργανο), ενώ θα έπρεπε να διορθώνεται σε 8,28€ εφόσον πρόκειται για ένα μόνο όργανο. Η διόρθωση από το σύστημα e-ΔΑΠΥ από 1ο σε 2ο όργανο ή και το αντίστροφο γίνεται αυτόματα. Γιατί στην περίπτωση αυτή δεν αλλάζει η τιμή από 6,31 σε 8,28;
Η πρόταση μας είναι ότι για όλους τους συνδυασμούς των υπερήχων που διαθέτει το e-syntagografisis πχ u/s άνω κοιλία, u/s κάτω κοιλία, u/s νεφρών-ουρητήρων- κύστεως-προστάτη, u/s ουροδόχου κύστεως-μήτρας εξαρτημάτων να δημιουργηθούν κωδικοί οι οποίοι να τιμολογούν όλα τα υπερηχογραφήματα που συμπεριλαμβάνονται στο συνδυασμό ως δεύτερα όργανα με τιμή 6,31 ευρώ έκαστος.
Παρακαλούμε όπως διορθώσετε το σφάλμα που προέκυψε στο σύστημα e-ΔΑΠΥ όσον αφορά τη σωστή κοστολόγηση των υπερηχογραφημάτων, ώστε να μην προκύπτουν διαφορές κατά την κοστολόγηση των παραπεμπτικών.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                            Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                          Βιοχημικός
ΠΑΣΙΔΙΚ: Ανακοίνωση - ενημέρωση για την λύση του προβλήματος με την υπογραφή ενταλμάτων για πληρωμές, τρέχουσες και ληξιπρόθεσμα, του ΕΟΠΥΥ.
                                                                                                                          

Αθήνα, 19/06/2013
Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Σας ανακοινώνουμε ότι η εμπλοκή που είχε δημιουργηθεί με τους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την υπογραφή των ενταλμάτων για τις ληξιπρόθεσμες αλλά και τις τρέχουσες οφειλές, έχει πλέον ξεπεραστεί.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες και άμεσες ενέργειες του Συνδέσμου μας, του Ι.Σ.Α. και άλλων παρόχων υπηρεσιών υγείας, χθες το απόγευμα ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων τροπολογία που έφερε το Υπουργείο Υγείας στο σχέδιο νόμου για το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, η οποία καλύπτει τα κενά που υπήρχαν στην κείμενη νομοθεσία και διευθετεί τις αιτιάσεις που έθεταν οι επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίροντας κατά αυτόν τον τρόπο τις αντιρρήσεις τους στην υπογραφή των ενταλμάτων που αποστέλλονταν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων ετών, αλλά και των τρεχουσών οφειλών, οι οποίες μάλιστα έχουν μείνει εγκληματικά πίσω, όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, πλην φυσικά των φαρμακοποιών, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα εισέπραξαν την πλήρη εξόφληση μηνός Φεβρουαρίου 2013.
Η πρακτική αυτή, δηλαδή η άνιση μεταχείριση των παρόχων από την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορεί άλλο πλέον να γίνει ανεκτή και γι’ αυτό το προσεχές διάστημα θα προχωρήσουμε σε ενέργειες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να κάνουν και τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να κατανοήσουν ότι, δεν μπορούν να καταπατούν βάναυσα, συνεχώς και απροκάλυπτα τους κανόνες δικαίου που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε ευνομούμενη Πολιτεία.
Συμπληρωματικά, σας υπενθυμίζουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να μην υπάρξει διπλή έκπτωση στις υπηρεσίες που παρείχαμε στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα το διάστημα από 05/12/2012 έως 31/12/2012 όπου ξεκίνησαν οι χρεώσεις των νέων ασφαλιστικών τιμών χωρίς παράλληλα να σταματήσουν οι τεμαχιακές εκπτώσεις που είχαν επιβληθεί μέσω της σύμβασης που είχαμε αποδεχτεί μετά από συμφωνία με την προηγούμενη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Θα σας κρατούμε ενήμερους για τις εξελίξεις στα παραπάνω θέματα.
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμήνας
Ιατρός Ακτινολόγος                                                 Βιοχημικός

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Εξώδικη Δήλωση προς το ΤΣΑΥ για την αναστολή στον συμψηφισμό των οφειλών.

                                                                                                                                   19/06/2013
                                                          Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Σας κοινοποιούμε την δήλωση διαμαρτυρίας – αίτηση που αποστείλαμε στο ΕΤΑΑ – Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) μετά την απόφαση του για αναστολή του συμψηφισμού των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κλάδου ασθενείας του ταμείου.
Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.
Εξώδικο (Μορφή WORD)
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                          Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                       Βιοχημικός

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Ενημέρωση για τις τρέχουσες και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.


                                                                                                                                   Αθήνα, 13/06/2013
                                                                Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εμπλοκή που παρουσιάστηκε στην εξέλιξη αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών (2009-2011) από πλευράς Επιτρόπου (Ελεγκτικό Συνέδρειο), αλλά και στις διαδικασίες που λάμβαναν χώρα μέχρι πρόσφατα για τις τρέχουσες οφειλές ( συμπληρωματικό Νοεμβρίου και Δεκέμβριος 2012), ο Σύνδεσμος μας έχει ενεργοποιηθεί σε πολλαπλά επίεοδα για να απελευθερώσει από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που προέκυψαν την ομαλή ροή των πληρωμών και στις δύο περιπτώσεις (ληξιπρόθεσμες οφειλές και τρέχουσε οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Πέραν των προσπαθειών που καταβάλλουμε σαν ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., συνεργαζόμαστε για το ίδιο θέμα και με τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α. κ. Γ. Πατούλη, ο οποίος την Τρίτη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Καραβοκύρη, αλλά και με την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για να επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν το πρόβλημα που αιφνιδιαστικά προέκυψε και να προχωρήσουν άμεσα οι πληρωμές των παρόχων υγείας, οι οποίες όσον αφορά τις τρέχουσες οφειλές έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τους φαρμακοποιούς.
Θυμίζουμε ότι για ακόμη μία φορά οι φαρμακοποιοί πληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες ένα μεγάλο μέρος από την οφειλή μηνός Φεβρουαρίου 2013.
Όσον αφορά κάποια άλλα ταμεία τα οποία μας οφείλουν χρήματα από εργαστηριακές εξετάσεις που έχουμε διενεργήσει στους ασφαλισμένους τους πριν αυτά ενσωματωθούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΟΑΕΕ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ κ.α.), έχουν αργήσει δειλά να πληρώνουν σε κάποια από τα μέλη μας τις πιο παλαιές οφειλές και αυτό γίνεται με πολύ αργό ρυθμό. Μας διαβεβαιώνουν όμως ότι μέσα στο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου θα έχουν προχωρήσει στην εξόφληση των περισσοτέρων ληξιπροθέσμων οφειλών τους που έχουν μέχρι 31-12-2011 και αυτό γιατί τα περισσότερα από αυτά τα ταμεία τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα πληρώσουν τις έχουν ήδη εκκαθάριση.
Θα σας κρατάμε ενήμερους επί των εξελίξεων.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                              Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                                        Βιοχημικός

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Αναμορφωμένος προϋπολογισμός 2013 και οικονομικά στοιχεία δαπανών 1ου τετραμήνου (Επιστολή προς τη Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών).


Αθήνα,11/06/2013
argaiv1215

Προς
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αγαπητή Κα Περδίκη,
Μετά από την χθεσινή συζήτηση μας σχετικά με τις δαπάνες Π.Φ.Υ. του Οργανισμού, σας παρακαλούμε να μας δώσετε τα στοιχεία του αναμορφωμένου προϋπολογισμού του 2013 μετά την τελευταία τροποποίηση του, αναλυτικά ανά κατηγορία παρόχων και οπωσδήποτε ανάλυση του κωδικού 0671.01 με τις διαφορετικές κατηγορίες παρόχων που περιλαμβάνει και συγκριτικά τα ίδια στοιχεία για το έτος 2012.
Επίσης θα θέλαμε να μας δώσετε τα οικονομικά στοιχεία των δαπανών ανοιχτής περίθαλψης προμηθευτών παροχής υπηρεσιών υγείας για το πρώτο τετράμηνο του 2013 που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (κωδικός 0671.01 ), στο μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης που είναι δυνατός από τα στοιχεία που διαθέτετε.
Θεωρούμε ότι η γνώση των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να διαμορφώσουμε σωστή αντίληψη σχετικά με την πορεία των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον τομέα που μας αφορά, ώστε να έχουμε ορθολογικές θέσεις και δίκαιες προτάσεις που θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων από εμάς υπηρεσιών, αλλά και στην οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                  Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                         Βιοχημικός

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Ενημέρωση για την συνάντηση των επαγγελματικών ενώσεων υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

Αθήνα, 04/06/2013
argaiv1215

Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Χθες, Δευτέρα 03/06/2013 ο Σύνδεσμός μας συμμετείχε στην συνάντηση που είχαν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων ΠΦΥ υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, με την ηγεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εμείς εκπροσωπηθήκαμε από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Δ. Παπανδρέου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ώστε να διευκρινιστούν ασάφειες στα θέματα α) των ληξιπροθέσμων οφειλών των προηγούμενων ετών, β) της μη έγκαιρης αποπληρωμής των τρεχουσών οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) την αυτοαξιολόγηση που έχει αναρτήσει στο site του ο Οργανισμός.
Οι εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας πληροφόρησαν για τα εξής: Α) Σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, μας πληροφόρησαν ότι γίνονται προσπάθειες και σύντομα πιστεύουν ότι θα ξεπεραστεί το κώλυμα που τέθηκε από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου στην υπογραφή των ενταλμάτων που εκδόθηκαν για την αποπληρωμή τους. Όπως μας ενημέρωσαν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν έχει σε προσωπικό το δυναμικό που θα έπρεπε να έχει για την διεκπεραίωση όλων αυτών των διαδικασιών που αφορούν την αποπληρωμή των τρεχουσών οφειλών, ενώ επισημάνθηκε ότι η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει ζητήσει μετάταξη προσωπικού (περίπου 500 άτομα) ή σε διαφορετική περίπτωση τουλάχιστον την έγκριση υπερωριών για τους ήδη εργαζόμενους υπαλλήλους του, ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα η διαδικασίες που απαιτούνται για την αποπληρωμή των οφειλών.
Συμπληρωματικά στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών διευκρινίστηκε ότι με την δόση που έχει ήδη δοθεί από την Τρόικα, θα αποπληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως την 31/12/2011, δηλαδή ό,τι έχουν υποβάλλει οι πάροχοι υγείας μέχρι 30/09/2011, ενώ με την επόμενη δόση που θα ακολουθήσει, θα πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή της «νέας γενιάς» ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορά την περίοδο 01/10/2011 έως 30/09/2012. Μας κοινοποιήθηκε ξανά πως το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα 4 ταμεία τα οποία εντάχθηκαν αρχικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανέρχεται στο ποσό των 1.692 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό για τα ταμεία τα οποία εντάχθηκαν μεταγενέστερα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανέρχεται στο ποσό των 245 εκατ. ευρώ. Το σύνολο λοιπόν της χρηματοδότησης που θα δοθεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 30/09/2011 ανέρχεται σε 1.937 εκατ. ευρώ.
Β) Αναφορικά με την πληρωμή του Δεκεμβρίου 2012, επισημάνθηκε για ακόμα μία φορά ότι η διπλή εκπτωτική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει ο Οργανισμός για το διάστημα 05/12/2012 έως και 31/12/2012 είναι καταρχήν παράνομη και οικονομικά δυσβάσταχτη και ότι πολλά εργαστήρια που οδεύουν ήδη στο «λουκέτο», θα αναγκαστούν με αυτήν την τακτική κλείσουν μία ώρα νωρίτερα. Η Διοίκηση του Οργανισμού δεσμεύτηκε ότι θα επανεξετάσει το θέμα. Επιπλέον τονίστηκε από πλευράς παρόχων, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διακριτική μεταχείριση ανάμεσα στους κλάδους των παρόχων, όπου άλλοι πάροχοι να πληρώνονται νωρίτερα και άλλοι να έχουν ήδη μείνει πίσω 6 μήνες, τη στιγμή που η Π.Φ.Υ. δέχεται ένα τόσο μεγάλο κούρεμα, ενώ εκκρεμεί ακόμη η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ετών 2007-2011 με συνέπεια όλες οι μονάδες των παρόχων υπηρεσιών υγείας να είναι ήδη υπερδανεισμένες.
Γ) Όσον αφορά το τρίτο θέμα, η αυτό-αξιολόγηση των εργαστηρίων είναι δεδομένη για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι τις 20 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν στείλει όλοι οι πάροχοι Π.Φ.Υ. συμπληρωμένες τις σχετικές φόρμες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Β΄ Αντιπροέδρου του οργανισμού , ο σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι η επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλεγούν από τα διαγνωστικά εργαστήρια ώστε να καταλήξει ο Οργανισμός σε ένα <<κατώφλι ποιότητας>> που θα θεωρεί απαραίτητο για να συμβάλλεται με τους παρόχους υγείας. Δεν υπάρχει η πρόθεση διαφορετικής αποζημίωσης για την ίδια εξέταση με βάση σύστημα <<αστεριών>> με τα οποία θα αξιολογείται κάθε πάροχος. Η διαδικασία πιστοποίησης των διαγνωστικών εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί κάτω από τον έλεγχο του ΕΚΑΠΤΥ ο οποίος θα είναι και ο φορέας που θα δίνει την πιστοποίηση για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου θα είναι, όπως μας ειπώθηκε, 1 έτος. Για όλα τα παραπάνω που αφορούν τα κριτήρια ποιότητας των μονάδων μας, εκφράσαμε τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις μας που έχουν να κάνουν με τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες του κλάδου των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων αλλά και τις υφιστάμενες υποχρεώσεις μας από το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης μας, που είναι ήδη πολλές. Τέλος μας επισημάνθηκε από την διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει πρόθεση διακοπής της σύμβασης με Διαγνωστικά Κέντρα και 
Εργαστήρια.
Θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.
Ο Πρόεδρος                              Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Γ. Βουγιούκας                           Δ. Παπανδρέου
Ιατρός Ακτινολόγο              ς Ιατρός Ακτινολόγος

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΠAΣΙΔΙΚ: Επιστολή προς την Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
                                                                                                                               

                                                                                                                              Αθήνα, 27/05/2013
ΠΡΟΣ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αγαπητή κα Περδίκη,
Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση όσον αφορά στην πληρωμή των παρόχων για το μήνα Νοέμβριο 2012, μετά την απαράδεκτη καθυστέρηση της πίστωσης των χρημάτων στους παρόχους, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, όχι όμως με δική σας ευθύνη.
Είναι τραγικό και συνάμα εξοργιστικό, σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η πατρίδα μας, να υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι είτε από αδιαφορία είτε από ανικανότητα είτε ακόμη χειρότερα από σκοπιμότητα, να μην επιτελούν ευσυνείδητα το έργο τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η εύρυθμη λειτουργία των μονάδων μας και η οικονομική υπόσταση εταιρειών και προσώπων, η οποία μπορεί να καταλήξει σε δυσάρεστες έως τραγικές καταστάσεις για πολλούς από τους παρόχους και κυρίως αυτούς που παρέχουν εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις.
Ο Σύνδεσμός μας θα παρακολουθεί στενά όλες τις ενέργειες και διαδικασίες του Οργανισμού που αφορούν στη μεταξύ μας συνεργασία και θα παρεμβαίνει άμεσα όταν εκδηλώνονται τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές.

Με εκτίμηση
Γεώργιος Βουγιούκας
Ιατρός Ακτινολόγος
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Επιστολή προς Υπουργείο Υγείας για εκκρεμή θέματα.

Αθήνα, 20/05/2013
argaiv1314
Προς
Τον Αν. Υπουργό Υγείας
κ. Μ. Σαλμά
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Επειδή τα δύο θέματα για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει και εξηγήσει αναλυτικά τουλάχιστον τρεις φορές στο άμεσο παρελθόν και έχετε αποδεχθεί το δίκαιο των θέσεων μας και συγκεκριμένα:
α) την ακύρωση της διπλής έκπτωσης στις τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων για το διάστημα από τις 05/12/2012 έως 31/12/2012 (τεμαχιακές εκπτώσεις και νέα ασφαλιστική τιμή) και
β) την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των παραπεμπτικών, είτε με απ’ απευθείας καταχώρηση, είτε με τη διαδικασία αποστολής αρχείου, δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί όπως έχουμε συμφωνήσει.
Ζητάμε να δώσετε εντολή στην Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για άμεση επίλυση των δύο αυτών εκκρεμοτήτων στην κατεύθυνση που έχουμε συμφωνήσει, δηλαδή να ισχύουν μόνο οι τεμαχιακές εκπτώσεις μέχρι τέλους του έτους 2012 και η νέα ασφαλιστική τιμή να ξεκινά από 01/01/2013 στο πρώτο θέμα και δυνατότητα υποβολής των παραπεμπτικών και με την διαδικασία της αποστολής αρχείου για το δεύτερο θέμα.
Διατελούμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση θέλετε να έχετε επί των δύο ανωτέρω θεμάτων.
Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                        Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                                     Βιοχημικός

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Επιλεκτικές Πληρωμές Παρόχων.

«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» – ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. – Πανεπιστημίου 56,Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459
argaiv1272
«Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»- Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.- Σεβαστουπόλεως 150, Τηλ. 210-6966010, Φαξ 210-6966009


Προς:
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
Αξιότιμο κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο

Κοινοποίηση:
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αξιότιμο κ. Μάριο Σαλμά

Αθήνα,16/05/2013
Θέμα: Επιλεκτικές Πληρωμές Παρόχων
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Πληροφορηθήκαμε, δια του τύπου, ότι ο ΠΦΣ, για μια ακόμα φορά, απειλεί με κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν πληρωθούν άμεσα οι υπολειπόμενες οφειλές Ιανουαρίου και εντός του Μαΐου τα οφειλόμενα του μηνός Φεβρουαρίου 2013.
Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να σας υπενθυμίσουμε τις δικές σας δημόσιες δεσμεύσεις περί ισότιμής μεταχείρισης των παρόχων υγείας στο θέμα των πληρωμών και τις αντίστοιχες δημόσιες δεσμεύσεις του αξιότιμου Υπουργού Αναπληρωτή κ. Σαλμά.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι τα διαγνωστικά εργαστήρια έχουν πληρωθεί με προκαταβολή του 90% και όχι εξόφληση όπως η φαρμακοποιοί, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012.
Τονίζουμε ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ έχουν προκαλέσει ήδη τεράστια ζημιά στα μέλη μας, πλην όμως τυχόν συνέχιση της παράνομης επιλεκτικής πληρωμής παρόχων προκαλεί την οργή τους!
Θεωρούμε ότι έντιμοι άνθρωποι όπως εσείς, τηρείτε πρωτίστως την αξιοπρέπεια σας με λόγους και πράξεις, τηρώντας την ισονομία και πιστεύουμε ότι θα διαψευστούν οι κύκλοι που επιμένουν ότι για μια ακόμα φορά οι πόροι του ΕΟΠΥΥ θα διοχετευτούν σε κλάδους παρόχων επιλεκτικά και εις βάρος των μελών μας.

Με τιμή,
Η Συντονιστική Επιτροπή των Διαγνωστικών Κέντρων

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Πρόληψη της υγείας των πολιτών χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Αθήνα, 13/05/2013 
Ενημέρωση
Την περασμένη Πέμπτη 09/05/2013, είχαμε κληθεί να παραβρεθούμε στην αίθουσα του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να ενημερωθούμε για τις τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α., με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. για την πρόληψη της υγείας των πολιτών χωρίς ασφαλιστική κάλυψη».
Στην συνάντηση στην οποία παρευρέθησαν και άλλοι φορείς και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, αφού μας παρουσιάστηκε το σχέδιο υλοποίησης του υποέργου το οποίο βρίσκεται σε επεξεργασία, συμφωνήσαμε να αποστείλουμε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις μας, για να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην αρτιότερη υλοποίηση του έργου, η επιτυχία του οποίου θα βοηθήσει σημαντικά μία μερίδα συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του, θα επεξεργαστεί τις θέσεις του και θα τις αποστείλει στη Δ/νση Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                           Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                              Βιοχημικός
ΠΑΣΙΔΙΚ: Ενημέρωση για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Αθήνα, 13/05/2013
Πριν από 20 ημέρες περίπου, σας είχαμε γνωστοποιήσει μέσω ανακοίνωσής μας, ότι κάποια ταμεία από αυτά που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας μέχρι την 31/12/2011 και γι’ αυτόν τον λόγο καλούσαν τους παρόχους που έχουν απαιτήσεις από τους Τομείς Υγείας αυτών των ταμείων, να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της διαδικασίας εκκαθάρισης όπως προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.4132 (Φ.Ε.Κ. 59 Α’/07-03-2013) και της Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 427 Β’/25-02-2013) περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις εν λόγω οφειλές, μαζί με κατάσταση των απαιτήσεων αυτών ανά μήνα και τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε στη συνέχεια το κάθε ταμείο να καλεί τμηματικά τους παρόχους προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή: α) φορολογικά παραστατικά (εάν δεν έχουν ήδη κατατεθεί),β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, γ) δήλωση εκχώρησης της απαίτησης-factoring (στις περιπτώσεις που υπάρχει),δ) πιστωτικό τιμολόγιο με την ένδειξη για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (όπου απαιτείται).
Επειδή σε κάποια ταμεία, οι παραπάνω διαδικασίες δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους νόμους και τις αποφάσεις, με συνέπεια να ταλαιπωρούνται τα μέλη μας στις οικονομικές υπηρεσίες αυτών των ταμείων, ο Σύνδεσμος μας επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ζήτησε να αποσταλούν στους κλάδους Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων συγκεκριμένες οδηγίες, για να είναι κοινή και ομοιόμορφη η διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται να γίνουν και που θα οδηγήσουν στην συντομότερη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Παράλληλα θα επικοινωνήσει με τις Διοικήσεις των επιμέρους ασφαλιστικών ταμείων, όπως έχει ήδη κάνει σε μερικά εξ αυτών, για να επιταχυνθεί από τις υπηρεσίες τους η προώθηση αυτού του, σημαντικού για την επιβίωση του κλάδου μας, έργου.
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                    Βιοχημικός

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Ενημέρωση για την υποβολή φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.

 
Αθήνα, 10/05/2013
Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μας ενημέρωσαν ότι από Δευτέρα 13/5/2013 και ώρα 10,00 π.μ., θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για τις υποβολές των οικονομικών στοιχείων που μας έχουν ζητήσει και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 22/5/2013.
Υποχρεούστε μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα να τα αποστείλετε, διότι δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία.
Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                                  Βιοχημικός
ΠΑΣΙΔΙΚ: Ενημέρωση για πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ για τον Νοέμβριο 2012.

Αθήνα, 10/05/2013
Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Σας κοινοποιούμε τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή Νοεμβρίου 2012 για τα Διαγνωστικά Κέντρα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς ενημέρωση σας.
Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγο                                     ς Βιοχημικός

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Ενημέρωση από την Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά με την υποχρέωση και την διαδικασία υποβολής στοιχείων.


Αθήνα, 01/05/2013
   Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μας ενημέρωσαν ότι η υποχρεωτική υποβολή στοιχείων από τα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα προς τη Γ.Γ.Π.Σ. που είχε ανασταλεί τους δύο τελευταίους μήνες (Μάρτιος και Απρίλιος) μετά από τη συνάντηση μας με τον Γεν. Γραμματέα κ. Θ. Θεοχάρη στις 05/03/2013, τελικά θα ισχύσει για αυτήν την χρονιά και ως εκ τούτου αμέσως μετά το Πάσχα θα ανοίξει για κάποιες ημέρες πάλι η εφαρμογή ΤΑΧΙΣ: Α99.9 που θα επιτρέπει σε όσα Διαγνωστικά Κέντρα δεν απέστειλαν τα ζητούμενα στοιχεία να τα αποστείλουν το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η εφαρμογή, γεγονός για το οποίο θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.
   Συνεπώς θα πρέπει να προετοιμαστείτε μηχανογραφικά για να μπορέσετε να αποστείλετε έγκαιρα τα ζητούμενα στοιχεία προς τη Γ.Γ.Π.Σ.
   Τέλος, μας ανέφεραν ότι από τη νέα χρονιά προσανατολίζονται στο να εξαιρέσουν και τα Διαγνωστικά Κέντρα από αυτήν την διαδικασία.
Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.
Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Ενημέρωση για την διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ΕΟΠΥΥ.

Αθήνα, 30/04/2013
Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 23/04/2013, τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την διαδικασία που χρειάζεται για να προχωρήσει η αποπληρωμή των απαιτήσεων τους που έχουν από τον Ο.Π.Α.Δ. και σε πρώτη φάση θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ενότητας Α, που αναφέρονται στο έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ημερομηνία 23/04/2013.
Επιπροσθέτως, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας κοινοποιούμε ότι οι απαιτήσεις μας για τις οποίες δεν έχει δοθεί προκαταβολή, θα εξοφληθούν στο 100% του ποσού που θα προκύψει από τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης που έχουμε ήδη αποδεχτεί και των προβλεπόμενων νόμιμων κρατήσεων, ενώ για όσες απαιτήσεις μας έχουμε πληρωθεί το 90% του ποσού, το υπόλοιπο 10% θα μας αποδοθεί μετά τον πλήρη έλεγχο και την εκκαθάριση.
Όσον αφορά τις απαιτήσεις μας από το ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του κάθε ταμείου (φορέα) που σας έχουμε ήδη κοινοποιήσει και για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, θα απευθύνεστε στα τηλέφωνα των αντίστοιχων φορέων που αναγράφονται στις ανακοινώσεις τους.
Ο νομικός σύμβουλος του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. μας συμβούλεψε πως στην περίπτωση που κάποιος θέλει να κινηθεί νομικά κατά κάποιου ασφαλιστικού ταμείου από τα εντασσόμενα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα πρέπει να συμπληρώσει στην υπάρχουσα έτοιμη υπεύθυνη δήλωση προς το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο την φράση : « Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση αφορά τις απαιτήσεις μου για τα τιμολόγια ………. και αποκλειστικά και μόνο για το ασφαλιστικό ταμείο Χ »
Συμπληρωματικά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την παραλαβή των βεβαιώσεων φόρου από τον Οργανισμό, ενημερωθήκαμε ότι οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας θα τις παραλάβουν από τις Περιφερειακές Διοικήσεις του Οργανισμού (πρώην Y.Π.Α.Δ.).
Τέλος, μετά από κάποια παράπονα που δεχτήκαμε αναφορικά με την νέα λειτουργία του e-ΔΑΠΥ για την αποθήκευση των καταχωρήσεων των παραπεμπτικών στα οποία έχουμε μόνο το ένα από τα δύο τηλέφωνα τα οποία ζητάει η web φόρμα προς συμπλήρωση και εφόσον δεν έχει π.χ. κινητό τηλέφωνο ο ασφαλισμένος, θα μπορούσατε να βάλετε τον αριθμό 0000000000 για να σας αφήσει το σύστημα να προχωρήσετε στην αποθήκευση του παραπεμπτικού.
Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                           Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                      Βιοχημικός

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΙΔΙΚ: "Σκοπιμότητες στον χώρο της Υγείας".

«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» – ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. – Πανεπιστημίου 56,Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459
«Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»- Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ. - Σεβαστουπόλεως 150, Τηλ. 210-6966010, Φαξ 210-6966009
Αθήνα, 23/04/2013
Δελτίο Τύπου
Σκοπιμότητες στο χώρο της Υγείας.
Σκοπιμότητες στο χώρο της υγείας καταγγέλλουν τα Δ.Σ τoυ Πανελληνίου Συνδέμσου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.).
Ειδικότερα η καταγγελία αναφέρεται στους κύκλους που τροφοδότησαν με στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ την έγκριτη εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, προκαλώντας το άρθρο με τίτλο : «Πάρτι με τις αξονικές», ξεχνώντας όμως να πληροφορήσουν ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το έτος 2008 και δεν έχουν αποσταλεί από την ελληνική στατιστική υπηρεσία στην Ε.Ε. Ποιος έδωσε αυτά στα στοιχεία στην Ε.Ε.; Τι σχέση έχουν με την πραγματικότητα; Γιατί ο εμφανιζόμενος αριθμός των εγκατεστημένων αξονικών τομογράφων, είναι πολύ μεγαλύτερος αυτού που επίσημα δίδεται από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;
Θα είχε μεγάλη αξία και για την εφημερίδα αλλά κυρίως για όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας (πολιτική ηγεσία, Ε.Ο.Π.Υ.Υ, παρόχους υγείας), να συγκριθεί ο συνολικός αριθμός των αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών του 2008 με αυτόν του 2012 (αφού φυσικά ελεγχθεί η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων του 2008). Σε κάθε όμως περίπτωση, είναι βέβαιο ότι ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί δραματικά εξαιτίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα : Ποιοι κύκλοι από το χώρο της υγείας προσπάθησαν να δημιουργήσουν και να εκμεταλλευτούν εσφαλμένα συμπεράσματα με απώτερο στόχο να εξυπηρετήσουν προσωπικά τους μικροσυμφέροντα ;
Είναι μήπως αυτοί οι οποίοι αρνούνται πεισματικά να αποδεχτούν τη νομοθεσία περί άρσης κάθε περιορισμού στην άσκηση των επαγγελμάτων, που σε απλά ελληνικά σημαίνει την άρση της αναγκαιότητας για άδεια σκοπιμότητας στην ίδρυση και λειτουργία ακτινολογικών εργαστηρίων, ή μήπως είναι αυτοί που αρνούνται την ελεύθερη επιλογή γιατρού και εργαστηρίου από τον πολίτη που χρειάζεται ιατρικές υπηρεσίες και απαιτούν την επιβολή του αντιδημοκρατικού και αυταρχικού plafond (περιορισμό στον αριθμό των εξετάσεων) ανά διαγνωστικό κέντρο και εργαστήριο, ή μήπως είναι αυτοί που θέλουν και τα δύο;
Στους πρώτους θυμίζουμε ότι σε όλα τα σοβαρά συστήματα υγείας, την ζήτηση στην αγορά δεν την διαμορφώνει ο αριθμός των εγκατεστημένων συστημάτων αλλά η αναγκαιότητα των εξετάσεων που συνταγογραφεί ο παραπέμπων κλινικός ιατρός. Άλλωστε σ’ αυτή τη διαπίστωση οδηγούν και τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Την ίδια ακριβώς ζήτηση εμφανίζει να έχει η χώρα μας για μαγνητικές τομογραφίες ανά 1000 κατοίκους με αυτήν των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Εκτός και αν και σε αυτές τις χώρες ευθύνεται ο αριθμός των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων σε σχέση με το πληθυσμό τους.
Στους δεύτερους που επαναφέρουν την γνωστή πρόταση ότι για όλα τα προβλήματα στα οικονομικά της υγείας φταίει η απουσία εφαρμογής συστήματος Plafond και εισηγούνται στον Υπουργό την επιβολή του για να σώσει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ξέχασαν στην εισήγησή τους να πουν, ότι το σύνολο των δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις των τεσσάρων ταμείων (ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ-ΟΑΕΕ- ΙΚΑ) προτού αυτά ενταχτούν στον ΕΟΠΥΥ ήταν 1,2 δις την ίδια χρονική περίοδο που ίσχυε το plafond του ΙΚΑ, όταν στο τέλος του 2012 οι δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το σύνολο των ταμείων που εντάχθηκαν, διαμορφώθηκε στα 305 εκ. ευρώ.
Επικαλούνται τα στοιχεία του α’ τριμήνου του 2013. Ενώ γνωρίζουν ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει στοιχεία για το α’ τρίμηνο. Πριν λίγες μέρες προσάρμοσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την ηλεκτρονική βάση στις νέες ασφαλιστικές τιμές και οι πάροχοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις υποβολές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Παράλληλα γνωρίζουν ότι ο Ιανουάριος έχει κατατεθεί λάθος μια που το σύστημα στο e-dapy λειτουργούσε με τις τεμαχιακές εκπτώσεις και όχι με τις νέες ασφαλιστικές τιμές. Ως εκ τούτου η όποια αναγωγή στο τρίμηνο είναι εσφαλμένη.
Άλλωστε αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει σύγκριση δαπανών μεταξύ των δύο τριμήνων, γιατί το α’ τρίμηνο του 2012 αφορά μόνο 4 ταμεία, ενώ το 2013 το σύνολο σχεδόν των ταμείων της χώρας.
Οι εμπνευστές και θιασώτες του plafond ξέχασαν εντέχνως να αναφέρουν στον Υπουργό ότι όλο το έτος 2012, το κύριο βάρος των τεμαχιακών εκπτώσεων το έδιναν κυρίως νομικά πρόσωπα και πάροχοι υγείας που εξυπηρετούσαν μεγάλο μέρος της ζήτησης.
Σήμερα με την εφαρμογή των νέων ασφαλιστικών τιμών η πολιτική ηγεσία αποδίδει τα «του Καίσαρος τω Καίσαρι». Από το σύνολο των παρόχων αγοράζει υπηρεσίες με την ίδια τιμή. Διασφαλίζει μεγαλύτερες εκπτώσεις από αυτές που διασφάλιζε με τις τεμαχιακές εκπτώσεις και ευελπιστούμε ότι σύντομα ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει τις υπηρεσίες και από τον Δημόσιο Τομέα με τις νέες ασφαλιστικές τιμές.
Θα θέλαμε όμως με την ευκαιρία να θέσουμε ένα ερώτημα στους θιασώτες του Plafond και της στέρησης του δικαιώματος από τον Έλληνα πολίτη να επιλέξει ο ίδιος τους πάροχους για τις υπηρεσίες υγείας του.
Εκτιμούν ότι η ζήτηση του 2012 ήταν στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού ; Αν ναι, τότε γιατί εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία να στερήσει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής των πολιτών; Μήπως για να διασφαλίσουν για λογαριασμό τους ένα σταθερό εισόδημα από τον ΕΟΠΥΥ ; Αν όχι, τότε γιατί θα πρέπει ο επιμερισμός της υπερβάλλουσας ζήτησης να αποτελεί ζητούμενο για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι η αποκατάσταση της ζήτησης σε πραγματική βάση;
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΠΑΣΙΔΙΚ: Πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ για τον μήνα Οκτώβριο 2012.

Αθήνα, 17/04/2013

Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Σας κοινοποιούμε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον μήνα Οκτώβριο 2012 των Διαγνωστικών κέντρων – Εταιρειών το οποίο εκδόθηκε χθες και προωθείται για ενταλματοποίηση και πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των παρόχων μέχρι το αργότερο στο τέλος του μήνα.
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενημερωθήκαμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στο έγγραφο ότι πρόκειται για τον μήνα Νοέμβριο 2012.
Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                 Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                          Βιοχημικός